Polityka prywatnośći

Butik “Pewexowy” szanuje prywatność swoich klientów i zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jak je chronimy oraz jakie są prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi. 

 

Zakres danych: 

1. Dane osobowe zbierane przy zakupie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o płatności. 

2. Dane zbierane automatycznie: dane dotyczące przeglądania strony, w tym adres IP, typ przeglądarki, strony odwiedzane w naszym butiku. 

 

Wykorzystanie danych: 

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy w celu: 

1. Realizacji zamówień. 

2. Świadczenia usług posprzedażowych i obsługi klienta. 

3. Prowadzenia analiz i statystyk dla poprawy działania butiku. 

 

Ochrona danych: 

Butik “Pewexowy” stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. 

 

Prawa użytkowników: 

Użytkownicy mają prawo do: 

1. Dostępu do swoich danych osobowych. 

2. Sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe. 

3. Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). 

4. Ograniczenia przetwarzania danych. 

5. Przenoszenia danych. 

6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

Zmiany w polityce prywatności: 

Butik “Pewexowy” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników na naszej stronie internetowej. 

 

Kontakt:

 W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub korzystania z praw związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail: kontakt@carlen.pl